Statystyki

  • Odwiedziny: 650896
  • Do końca roku: 157 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Czwartek, 2017-07-27

Imieniny: Aureliusza, Natalii

Szkoła Współpracy

 

sw

 

NAJNOWSZE  WIADOMOŚCI !

Z radością informujemy, że nasza placówka ( jako jedna z czterech podstawówek w powiecie) dostała się do ogólnopolskiego programu

SZKOŁA WSPÓŁPRACY – UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY.

CEL  PROJEKTU:

 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce

 

poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Rozwiązania te zostaną przygotowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dotyczących opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)

oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Cele szczegółowe projektu to:

• Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów, nauczycieli.

• Wypracowanie modelowych, dostosowanych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę   na wszystkich poziomach edukacyjnych.

• Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian

legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.

Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.

• Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.

• Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

 

 W jaki sposób będzie wyglądał udział szkoły/przedszkola w projekcie?

 

W każdej szkole powołany jest zespół „6 RUN”

 

          To właśnie członkowie tego zespołu będą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach oraz staną się liderami szkolnej współpracy.

 

W naszej placówce „6 RUN SP 2” -  te zaszczytne obowiązki przyjęli na siebie:

 

RODZICE :            p. Marzena Jabłońska ( IV a )

                               p. Mirosław Bazanowski  ( III a )  

 

UCZNIOWIE :        Jagoda Jabłońska ( IV a )

                                Julia Fabińska ( V a ) 

 

NAUCZYCIELE:     p. Wiesława Burandt – Dejewska  (pedagog szkolny)

                               p. Marzanna Matyasik (wicedyrektor)

 

Dzięki udziałowi w szkoleniach

uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 

• jakie są warunki skutecznej i satysfakcjonującej współpracy;

• jakie są obecnie ramy prawne i organizacyjne współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami;

• w jaki sposób wzmocnić już istniejące formy współpracy, a szczególnie samorząd uczniowski i rady rodziców;

• w jakich sprawach w szkole i przedszkolu warto współpracować (organizacja życia szkolnego,

oferta zajęć pozalekcyjnych; realizacja programu wychowawczego; rozwiązywanie problemów;

• w jaki sposób na co dzień skutecznie się komunikować, żeby współpraca była konstruktywna i przyjazna.

 

Trzeci etap  konkurs na najlepszy Program Współpracy.

W konkursie zostaną wybrane trzy podmioty, których przedstawiciele na początku 2015 r. wezmą udział w wizycie studyjnej w Londynie.                           Szkoły, które opracują Programy Współpracy, otrzymają Certyfikat „SzkołaWspółpracy”, wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie